Overheid
Carriere startpagina

Overheid

  Help mee aan deze overheid pagina: voeg zelf een link toe!

Sorteer de koppelingen in deze overheid rubriek op:  

Werkennaarvermogen.nl

Deze uitgebreide website van het MInisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert u over de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de huidige WAO.

Min. Soc. Zaken en Werkgelegenheid

De taak van het ministerie is het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid.

Overheid startpagina

  Help mee aan het opbouwen van deze overheid startpagina: voeg zelf een relevante site toe!

Terug naar carriere | Suggesties voor overheid? | Deze pagina bij uw favorieten

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
home | berekenen | site map | privacy policy
Informatie Bereken Besparen